Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 08 2012

brains-eater
21:55
2950 392b
brains-eater
21:54
brains-eater
21:54

September 04 2012

brains-eater
20:03
brains-eater
20:02

August 23 2012

brains-eater
21:56
1985 413f 500
Reposted fromSTWRSK STWRSK viamaraskowa maraskowa
brains-eater
21:51
brains-eater
21:46
0214 c2f5
Reposted fromdotmariusz dotmariusz viaelentarie elentarie
brains-eater
21:44

Otwarcie pierwszego McDonalda w Polsce
Reposted fromlonaq lonaq viaelentarie elentarie
brains-eater
21:43
Disappointed cat is disappointed
Reposted fromCidar Cidar viaelentarie elentarie
brains-eater
21:41
0223 ae5f 500
Reposted fromaugiasz augiasz viaelentarie elentarie
brains-eater
21:40
1492 6cdb
winyle
brains-eater
21:40
4503 3106
So close...
Reposted fromkurdebele kurdebele viaelentarie elentarie
21:38
4139 4620
Reposted fromtheolicious theolicious viaelentarie elentarie
brains-eater
21:36
8286 0275 500
Reposted frommelody8420 melody8420 viaelentarie elentarie
brains-eater
21:36

via SZTUKA - Niesamowite rysunki Samuela Silvy

Samuel Silva jest prawdziwym geniuszem. Przy pomocy zwykłych długopisów, potrafi stworzyć prace, które do złudzenia przypominają zdjęcia zrobione cyfrówką!

Jego portret rudowłosej dziewczyny z Rosji robi prawdziwą furorę w internecie. 29-letni Portugalczyk, który z zawodu jest prawnikiem, rysował go przez około 30 godzin, używając siedmiu różnych długopisów firmy Bic - sześciu kolorowych i jednego czarnego.

Silva twierdzi, że rysowanie "jest tylko jego hobby".

"Długopisy są niedoceniane, a tak naprawdę są potężnym medium. Nieważne czego używasz przy tworzeniu swoich prac, ważne jak tego używasz" - twierdzi Silva.

Reposted frompuzzle puzzle viamaraskowa maraskowa
brains-eater
21:28
6206 188f 500
Reposted fromqbshtall qbshtall viagameofthrones gameofthrones
brains-eater
21:17
6035 fb99 500
Reposted fromchristi christi viagameofthrones gameofthrones
brains-eater
21:12
7580 ae79
Reposted fromqbshtall qbshtall viagameofthrones gameofthrones
brains-eater
20:47
5191 7743
Reposted fromchristi christi viagameofthrones gameofthrones
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl